Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan”

Web: www.scoalapolcj.ro


Adresa: Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, Cluj-Napoca


Contact:
Tel.: 0264 439 772
Email: scoala.cluj@cj.politiaiomana.ro


Profilul companiei:

Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca este o instituție postliceală de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne, pregătind agenți de poliție. Obiectivul general al şcolarizării este pregătirea elevilor pentru a deveni poliţişti capabili să exercite atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, ale proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Pe durata celor 10 luni de școlarizare, viitorii agenți de poliție acumulează noțiuni și deprinderi de bază privind comunicarea și cooperarea profesională, instrucția militară, proceduri de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică, tehnici de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, cunoștințe vizând constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, constatarea și cercetarea infracţiunilor, realizarea intervenţiei poliţieneşti.

Specializarea generală oferită absolvenților este cea de agent de Ordine publică, dar, adaptându-se nevoilor de personal existente în rândul Poliției Române, școala organizează din anul 2019 și cursuri de Cercetare criminalistică a infracțiunilor și de Investigații criminale. 


Domeniul de activitate: Poliție


Mesaj către participanți:

De 15 ani, viitorul ordinii publice se scrie la Cluj-Napoca!

Și tu poți deveni polițist! Te așteaptă o bază logistică modernă și o echipă de profesioniști, care a pregătit peste 4.200 de agenți de ordine publică, gata să răspundă nevoilor comunității!


Program în cadrul evenimentului:

14.00-24.00
Ambientare – prezentarea instituțiilor partenere
Locație: PCA2 Atelierului
Responsabil: Sc. Cluj, I.P.J. Cluj, I.J.J. Cluj, I.S.U. Cluj

14.00-24.00
Prezentare materiale, video de promovare ale partenerilor
Locație: Amfiteatru
Responsabil: Sc. Cluj, I.P.J. Cluj, I.J.J. Cluj, I.S.U. Cluj

16.00 – 20.00
Curs de prim-ajutor
Locație: Sala de sport
Responsabil: I.S.U. Cluj

14.00-16.00
Prezentarea tehnicii specifice de intervenție
Locație: Platou central
Responsabil: I.P.J. Cluj – Serviciul Rutier, echipaj cu radar

16.00-18.00
I.P.J. Cluj – Laboratorul de Criminalistică – cercetare la fața locului

18.00-20.00
I.P.J. Cluj – S.A.S., prezentare tehnica și armament

16.00-20.00
I.S.U. Cluj – tehnica de interventie

14.00-24.00
I.J.J. Cluj – tehnica și materiale din dotare

14.00-24.00
Traseu sportiv-aplicativ
Locație: Terenul de sport
Responsabil: Şc. Cluj

18.00 -20.00
Centrul de Excelență
Locație: Simulator de trageri
Responsabil: Şc. Cluj

18.00 -24.00
Atelier de Criminalistica
Locație: Sala de clasa nr. 3, parter
Responsabil: Şc. Cluj

14.00 – 24.00
Expozitie armament/echipament
Locație: Sala de clasa nr. 4, parter
Responsabil: Şc. Cluj, IJJ Cluj

14.00 – 24.00
Prezentare oferta educationala a M.AI.
Locație: Sala de clasa nr. 5, parter
Responsabil: Sc. Cluj, I.J.J. Cluj, I.S.U. Cluj

  1. Accesul aplicanților în instituția organizatoare este permis doar după prezentarea unui act de identitate.
  2. Pe toată durata evenimentului, vizitatorii vor fi însoțiți de cel puțin un elev al școlii de poliție.
  3. Pe toată durata evenimentului, vor fi realizate fotografii de către organizator. Prin participarea la eveniment, aplicanții își exprimă tacit acordul ca aceste fotografii să fie utilizate în scopuri legate strict de promovarea evenimentului și a imaginii instituției organizatoare și a partenerilor implicați în proiect.
  4. Pe toată durata evenimentului, vizitatorilor nu li se permite realizarea de fotografii/filmări fără acceptul organizatorului.
  5. Programul poate suferi modificări, în funcție de situațiile concrete care pot apărea. Spre exemplu, în functie de situația operativi, I.J.J. Cluj va organiza, între orele 16.00-17.00, un exercițiu demonstrativ.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.